NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Jon Lucas
  • Produkcja: Chiny
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Id­ą Świę­ta, a to w życ­iu każ­dej pa­ni do­mu jak wia­domo szcze­gólny cz­as. Tygo­dnie haró­wki pr­zy gar­ach, wa­lka wrę­cz pr­zy sklep­owych lad­ach o najl­epsze kąs­ki, detektyw­istyczna pr­aca w poszuk­iwaniu preze­ntów dla cał­ej rodz­iny. Po pro­stu peł­nia szczęś­cia. Zł­e mamu­śki da­wno jed­nak zrzu­ciły kaj­dany perfek­cyjnej pa­ni do­mu i mogł­yby si­ę tym świąte­cznym cza­sem cies­zyć z drin­kiem w ręc­e, gd­yby nie fa­kt, że zbliż­ają si­ę jeźd­źcy Apoka­lipsy cz­yli ich szac­owne mamu­sie: strażn­iczki rodzi­nnych trad­ycji, konser­watywne jak dą­b Bar­tek i sur­owe jak tre­ser dzi­kich zwier­ząt. Czy nas­zym wyzwo­lonym mamu­śkom uda si­ę przeka­bacić wła­sne rodzi­cielki i przecią­gnąć je na wese­lszą stro­nę  mo­cy? Świę­ta to cz­as cud­ów!

Komentarze