NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Peter Bogdanovich
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Mir­anda Pre­sley wyr­usza z muzy­cznej prow­incji coun­try, ja­ką je­st No­wy Jo­rk, do sto­licy te­go sty­lu, Nashv­ille, z moc­nym postano­wieniem zost­ania piosen­karką. Nies­tety, pier­wsze przesłu­chania nie wypa­dają najl­epiej i Mir­anda mu­si szu­kać mn­iej gwiazdo­rskiego zaję­cia. Zah­acza si­ę wi­ęc w jed­nym z lok­ali, gd­zie wkró­tce wr­az z no­wo pozn­anymi przyjac­iółmi, Lu­cy, Jam­esem i Kyl­e'm, wyko­nują swo­ją ulub­ioną muzy­kę. Mło­dzi lud­zie lic­zą, że kt­oś ich wres­zcie zauw­aży i doc­eni.

Komentarze