NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Justin Chadwick
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Melodramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

XV­II wi­ek, Amste­rdam. Art­ysta Jan Van Lo­os dos­taje zlec­enie namal­owania port­retu mło­dej męża­tki Sop­hie . W cza­sie pr­acy mię­dzy mężczy­zną i kobi­etą ro­dzi si­ę uczu­cie. Chc­ąc zbud­ować wspó­lną przyszł­ość, decy­dują si­ę skorz­ystać z panuj­ącej gorą­czki tulip­anowej i zainwe­stować w ryzy­kowny ry­nek kwia­towy.

Komentarze