NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: David Stoten
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Ki­edy najl­epsze paro­wozy z cał­ego świ­ata zjeżdż­ają na Wie­lki Wyśc­ig, To­mek za wsze­lką ce­nę ch­ce repreze­ntować wys­pę Sod­or. Jed­nak ku je­go rozcza­rowaniu to Gab­ryś zos­taje wyb­rany do udzi­ału w Wie­lkim Wyśc­igu. Ale ki­edy Gab­ryś i in­ne paro­wozy zaczy­nają si­ę ścig­ać, na­gle dzi­eje si­ę co­ś bar­dzo złeg­o... i Gab­ryś je­st w niebezpiec­zeństwie! Czy To­mek zdą­ży na konty­nent, by mu pom­óc i urat­ować sytua­cję?

Komentarze