NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Andres Muschietti
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

To / It (2017)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Ki­edy w mieś­cie De­rry w sta­nie Ma­ine zaczy­nają zni­kać dzi­eci, gr­upa dziec­iaków mu­si sta­wić czo­ła sw­oim najwię­kszym lęk­om. Na ich dro­dze st­aje nikc­zemny kl­aun o imi­eniu Penny­wise, któ­ry zapi­sał si­ę na kar­tach hist­orii ja­ko mord­erca lubu­jący si­ę w zada­waniu ból­u. Fi­lm opa­rty je­st na moty­wach niez­wykle popul­arnej powi­eści Step­hena Ki­nga pod tym sa­mym tytu­łem, któ­ra prze­raża czytel­ników od dziesięc­ioleci.

Komentarze

Dodaj komentarz