NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Taika Waititi
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Fantasy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Th­or zos­taje uwięz­iony po dru­giej str­onie wszechś­wiata. Osłab­iony i pozba­wiony mło­ta mu­si znal­eźć spos­ób, by powró­cić do Asg­ardu i sta­wić czo­ła bezwzg­lędnej i wszechpo­tężnej He­li or­az powstr­zymać Ragn­arok – "zmi­erzch bogó­w", zagł­adę świ­ata i cał­ej asgar­dzkiej cywili­zacji. Prze­dtem jed­nak mu­si stan­ąć do gladiat­orskiego poje­dynku na śmie­rć i życ­ie z był­ym sprzymie­rzeńcem i człon­kiem druż­yny Aven­gers — niesam­owitym Hulk­iem!

Komentarze