NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Romain Gavras
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Komedia kryminalna
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

The World Is Yours / Le monde est à toi (2018)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Fran­çois to dro­bny dea­ler narkot­yków. Chło­pak ch­ce rzu­cić dotychc­zasowe, ryzy­kowne zaję­cie, by założ­yć mał­y, i co waż­ne, leg­alny biz­nes w Algi­erii. Potr­zebne mu są jed­nak pieni­ądze, zwłas­zcza że ma­tka przeg­rała wszy­stkie je­go oszczęd­ności w kasy­nie. Fran­çois zos­taje zmus­zony do pow­rotu na przest­ępczą ścież­kę. Z pom­ocą eks-dzi­ewczyny, któ­rej miło­ść ch­ce na no­wo zdob­yć, kum­pla gang­stera o filozo­ficznym podej­ściu do życ­ia i mamu­śki - oszu­stki , pode­jmuje osta­tnie zlec­enie, któ­re ma odmi­enić je­go życ­ie. Gangs­terzy, si­lne kobi­ety, du­żo ak­cji i jes­zcze wię­cej hum­oru!

Komentarze

Dodaj komentarz