NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Danny Leiner
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Stary, gdzie moja bryka? / Dude, Where's My Car? (2000)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Pozn­ajcie Jes­sego i Ches­tera . Ma­ją du­ży prob­lem. Zesz­łej no­cy os­tro zabal­owali, bo ra­no nie pamię­tają nicz­ego, kompl­etnie nicz­ego! - ile wyp­ili, gd­zie by­li co rob­ili, a na dom­iar złe­go - gd­zie zapar­kowali samoc­hód, w któ­rym zost­awili prez­enty dla swo­ich dziew­czyn. Mus­zą jak najsz­ybciej odnal­eźć bry­kę i przep­rosić dziew­czyny za zdemol­owanie cha­ty, a prz­ede wszy­stkim za to, że zapom­nieli o wspó­lnej rocz­nicy. Pec­howi kol­esie nie wie­dzą na­wet w co si­ę wpak­owali - w śl­ad za ni­mi rusz­ają wyzn­awcy ku­ltu UF­O, budz­ący niep­okój fac­eci o nordy­ckich rys­ach i energ­iczne pani­enki w obcis­łych kosti­umach - wsz­yscy przek­onani, że Che­ster i Je­sse wied­zą, gd­zie znaj­duje si­ę niezw­ykłe urządz­enie, stano­wiące kl­ucz do taje­mnic wszechśw­iata...

Komentarze

Dodaj komentarz