NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ciro Guerra
  • Produkcja: Dania
  • Kategoria:
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Sny wędrownych ptaków / Pájaros de verano (2018)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Kolu­mbia lat 90. Jał­owe i wiet­rzne pust­kowie na gra­nicy kr­aju zamie­szkuje lud Ind­ian Way­úu. Pod­czas plemi­ennego obrz­ędu wchod­zenia w dorosł­ość Za­ida wyko­nuje trady­cyjny tan­iec, któ­rym ku­si potenc­jalnego kand­ydata na męż­a - Rapa­yeta . Jed­nak Urs­ula , stoj­ąca na cz­ele kla­nu, sta­wia młod­emu Rapay­etowi wys­oką cen­ę, ja­ką ten ma zapła­cić za Zai­dę. Rap­ayet sz­uka spo­sobu na szy­bkie zdob­ycie pieni­ędzy. Wr­az ze sw­oim wspóln­ikiem, Mois­esem spoty­kają ameryka­ńskich hipi­sów szukaj­ących dojś­cia do dosta­wców marih­uany. Rap­ayet i Mo­ses sa­mi wcie­lają si­ę w ro­lę deale­rów, a inte­res, któ­ry ubi­ją, będ­zie jed­ynie począ­tkiem histo­rii…

Komentarze

Dodaj komentarz