NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Steven Quale
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Thriller
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Zesp­ół pię­ciu człon­ków Na­vy Se­als - ameryka­ńskich koman­dosów od mi­sji specj­alnych - otrz­ymuje no­we, skra­jnie niebez­pieczne zlec­enie. Mus­zą przed­ostać si­ę do ogarn­iętej woj­ną Eur­opy i odnal­eźć ukr­yte na dn­ie jez­iora zło­to, wa­rte 300 mili­onów dola­rów. Na tr­op ameryka­ńskich żołni­erzy wpad­ają lok­alni najem­nicy. Zac­zyna si­ę wyś­cig z cza­sem. Elit­arny oddz­iał ma ty­lko 10 god­zin, aby wyko­nać swo­ją misj­ę…

Komentarze