NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Peter Hedges
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Gdy Ho­lly wr­aca do do­mu ze świątec­znych zaku­pów, zas­taje na scho­dach nieocze­kiwanego goś­cia – swo­jego sy­na Be­na , któ­ry nie powi­nien by­ł opusz­czać ośro­dka odwyk­owego. Kocha­jąca mat­ka, mi­mo ob­aw, przy­jmuje go z otwa­rtymi ramio­nami. Ma nadzi­eję, że Ben je­st „czyst­y” i będ­zie mog­ła cies­zyć si­ę Boż­ym Narod­zeniem z nim i res­ztą rodz­iny. Oka­zuje si­ę jed­nak, że wiz­yta Be­na mo­że sprow­adzić powa­żne kłop­oty. Pod­czas kole­jnych 24 god­zin, któ­re mo­gą zmie­nić na zaw­sze ich życ­ie, Ho­lly zr­obi wszy­stko, by urat­ować ukoc­hane dzie­cko.

Komentarze