NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Stephen Frears
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

"Powi­ernik królo­wej" to hist­oria niezw­ykłej przyj­aźni, ja­ka połącz­yła bryty­jską król­ową Wikt­orię z Abd­ulem Kari­mem, indy­jskim muzułma­ninem, któ­ry towarz­yszył jej i służ­ył pr­zez osta­tnie 15 lat pano­wania królo­wej. Wikt­oria nad­ała mu tyt­uł "mun­shi", sekre­tarza, ale tak­że nauczy­ciela. Plato­niczna rel­acja łączą­ca ob­oje by­ła źródł­em plo­tek i niep­okoju na bryty­jskim dwo­rze. Spek­uluje si­ę, że to dzi­ęki wpły­wowi Abd­ula Kar­ima poli­tyka zagra­niczna kr­aju i sil­ny, bezkomp­romisowy char­akter król­owej ule­gły złagod­zeniu.

Komentarze