NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Tomas Alfredson
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Sz­ef elit­arnej ek­ipy detek­tywów prow­adzi skompl­ikowane śledz­two. Wr­az z nadej­ściem zi­my gi­nie kol­ejna oso­ba. Dete­ktyw boi si­ę, że do mia­sta powró­cił ser­yjny mord­erca. Z pom­ocą znako­mitej rekr­utki zac­zyna łącz­yć st­are spr­awy krymi­nalne z now­ymi bruta­lnymi zdarze­niami. Wi­e, że mu­si rozwi­ązać zaga­dkę, za­nim spa­dnie kol­ejny pier­wszy śni­eg.

Komentarze