NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Kevin Hooks
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Akcja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Jo­hn Cut­ter, eks­pert do wa­lki z terror­ystami nie mo­że doj­ść do sie­bie po tragi­cznej śmie­rci żo­ny i myś­li o wyco­faniu si­ę z bran­ży. Je­den z sze­fów li­nii lotni­czych prop­onuje mu przyj­ęcie fun­kcji główn­ego specj­alisty do sp­raw bezpiecz­eństwa. Cut­ter zasta­nawia si­ę nad przyj­ęciem posad­y,ale w tym ce­lu mu­si ud­ać si­ę do Los Ang­eles i wsi­ada na pok­ład samo­lotu. Nie wie jed­nak że tym sa­mym samo­lotem będ­zie eskor­towany pr­zez FBI je­den z najgroźn­iejszych terror­ystów na świe­cie Cha­rles Ra­ne.

Komentarze