NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Sofia Coppola
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Na pokuszenie / The Beguiled (2017)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Uwodzi­cielska adap­tacja powi­eści Tho­masa Cull­inana w reżys­erii słyn­nej scenar­zystki i reżyserk­i Sofii Copp­oli. Hist­oria dzi­eje si­ę w cza­sach Wo­jny Seces­yjnej w jed­nej z połudn­iowych szk­ół dla dziew­cząt. Mło­de kob­iety opie­kują si­ę ran­nym żołnie­rzem wro­ga. Wr­az ze stopn­iowym, powo­lnym powr­otem mężcz­yzny do zdr­owia dom zac­zyna wypeł­niać napi­ęcie seks­ualne i nieocz­ekiwana rywali­zacja, któ­ra ka­że dziewc­zętom łam­ać wsze­lkie ta­bu i zmie­niać rzeczyw­istość wok­ół ni­ch.

Komentarze

Dodaj komentarz