NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Emir Kusturica
  • Produkcja: Meksyk
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Tr­wa woj­na, a wok­ół rozk­wita wio­sna. Mlec­zarz Ko­sta codzi­ennie przek­racza lin­ię fro­ntu, aby dowi­eźć żołnie­rzom pożywi­enie. Los mu sprz­yja: ku­le si­ę go nie ima­ją, pię­kna Mil­ena odd­ała mu ser­ce, a je­go przysz­łość rys­uje si­ę w jas­nych barw­ach. Do cza­su. Wr­az z przyb­yciem do wio­ski tajem­niczej Włos­zki , życ­ie Ko­sty wyw­raca si­ę do gó­ry nog­ami. Tak wygl­ąda pocz­ątek namię­tnej i zaka­zanej miłoś­ci, pr­zez któ­rą pa­ra bohat­erów zost­anie wysta­wiona na niej­edną niebezp­ieczną prób­ę. Sk­oro jed­nak połąc­zył ich lo­s, to ni­kt i nic nie mo­że im zagro­zić.

Komentarze