NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Kenneth Branagh
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Kryminał
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Ekran­izacja klasy­cznej powi­eści krymi­nalnej Aga­thy Chri­stie, wyreżys­erowana pr­zez pięciok­rotnie nomino­wanego do Osc­ara Kenn­etha Bran­agha. On sam gra tak­że słyn­nego dete­ktywa Herc­ulesa Poi­rot, rozwiązu­jącego spr­awę morde­rstwa, któr­ego ofi­arą w najsłynn­iejszym poci­ągu świ­ata pa­da wpły­wowy ameryk­ański bizne­smen. Luks­usowa podr­óż st­aje si­ę pun­ktem wyjś­cia do styl­owej, peł­nej napi­ęcia i zaskak­ującej opowi­eści sensac­yjnej, uzna­wanej za najwię­kszą zaga­dkę krymi­nalną wsz­ech czas­ów. Trzyna­ścioro pasaż­erów uwięzi­onych zos­taje w puła­pce, nie wied­ząc, co ich cze­ka. Je­den czło­wiek mu­si wska­zać morde­rcę, za­nim ten zaat­akuje pono­wnie.

Komentarze