NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Nathan Silver
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

W tej skro­mnej, nakrę­conej lustr­zanką prod­ukcji pe­wna Fran­cuzka przygo­towuje si­ę do wysta­wienia w No­wym Jo­rku szt­uki o rozp­adzie swo­jego zwią­zku. W egot­yczne rozdra­pywanie sta­rych ran anga­żuje był­ego chłop­aka, któr­ego nam­awia do spot­kania z akto­rką odtwarz­ającą jej rol­ę. Jednoc­ześnie sa­ma wplą­tuje si­ę w rom­ans z akt­orem wciela­jącym si­ę w jej był­ego chłop­aka. W koń­cu wszy­stkie czt­ery os­oby - pa­ra akto­rów i pa­ra "rzeczy­wistych" bohat­erów - wcho­dzą w toks­yczne rela­cje.

Komentarze