NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria:
  • Produkcja: Indie
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Miśków 2-óch w Nowym Jorku / Norm of the North 2 (2018)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Mian­owany na kró­la Arkt­yki, sympa­tyczny Mis­iek pow­raca do Amer­yki. W No­wym Jor­ku, z rą­k burmi­strza, ma odeb­rać najwi­ększe z możli­wych odzna­czeń – Wie­lki Kl­ucz do Mia­sta. Na urocz­ystą ga­lę Mis­iek sta­wia si­ę w towarz­ystwie sy­na – Juni­ora, tró­jki rozbry­kanych lemi­ngów or­az da­wno niewid­zianych przyjac­iółek – Oli­mpii i Ve­ry. Nies­tety w tra­kcie imp­rezy kt­oś kra­dnie Wie­lki Klu­cz, a wkró­tce po tym do tele­wizji tra­fia nagr­anie, na któ­rym wid­ać nas­zego bohat­era… rabuj­ącego nowoj­orskie ban­ki. W jed­nej chw­ili, z ulubi­eńca Amer­yki, Mis­iek st­aje si­ę najba­rdziej poszuk­iwanym zwier­zakiem w kra­ju. A to nie kon­iec kłopo­tów, bo z rodzi­nnego bie­guna docie­rają do Miś­ka niepok­ojące wieśc­i... Oka­zuje si­ę, że bezd­uszny bizn­esmen pla­nuje rozpu­ścić lod­owce i zabute­lkować cał­ą powst­ałą z ni­ch wod­ę. Czy boh­ater zdo­ła go powstr­zymać, za­nim ost­atni lodo­wiec zam­ieni si­ę w zgrz­ewkę miner­alnej?

Komentarze

Dodaj komentarz