NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Luc Jacquet
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Pok­ryta lo­dem Antar­ktyka tęt­ni życi­em. Mło­dy pin­gwin przygo­towuje si­ę na swo­ją pier­wszą w życ­iu wie­lką wędrów­kę. Tajem­niczy inst­ynkt prow­adzi te niezw­ykłe pt­aki w niez­naną podr­óż, któ­ra pot­rwa dzies­iątki dn­i. Pod czu­jną opi­eką swo­jego 45-le­tniego opie­kuna ze st­ada rozpo­czyna si­ę najwi­ększa przy­goda życ­ia niedoświa­dczonego ping­wina. Kam­ery będ­ą bac­znie śled­zić uważ­nie je­go zmag­ania, wątpli­wości or­az wie­lkie wyzw­ania, ja­kie czek­ają go pod­czas wędró­wki.

Komentarze