NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Zack Snyder
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Akcja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Zainsp­irowany ofia­rnym czy­nem Supe­rmana Br­uce Way­ne, któ­ry odzy­skał wia­rę w ludzk­ość, pr­osi swo­jego now­ego sprzymie­rzeńca, Dia­nę Pri­nce, o po­moc w poko­naniu jes­zcze potężnie­jszego wro­ga. Nie tra­cąc cza­su, Bat­man i Won­der Wo­man star­ają si­ę znal­eźć i przek­onać do współp­racy gru­pę metal­udzi, kto­́ra ma stan­ąć do wa­lki z no­wym zagroż­eniem. Jed­nak mi­mo utwor­zenia jed­ynej w sw­oim rod­zaju li­gi superboh­aterów, złożo­nej z Batm­ana, Won­der Wom­an, Aqua­mana, Cyb­orga i Fla­sha, mo­że by­ć ju­ż za póz­́no na urato­wanie pla­nety pr­zed ata­kiem katastro­ficznych rozmi­arów.

Komentarze