NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Stephen J. Anderson
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Pew­nego leni­wego dn­ia w Stuwi­ekowym Le­sie Kub­uś wyb­iera si­ę na poszuk­iwanie ukoch­anego mio­dku. Ja­ko że je­go roz­umek nie je­st zb­yt wie­lki, przek­ręca znac­zenie wiadom­ości, któ­rą zost­awił mu Krz­yś. Wed­ług Kub­usia wyn­ika z ni­ej, że je­go przyj­aciel zos­tał por­wany pr­zez tajemn­iczego stw­ora Bende­zara. Dzi­elny mi­ś mobil­izuje pozost­ałych mieszk­ańców la­su, po cz­ym wsz­yscy rusz­ają z heroi­czną odsi­eczą Krzys­iowi. Będ­zie to wyp­rawa peł­na komic­znych i wzrusza­jących wydar­zeń.

Komentarze