NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Rajko Grlić
  • Produkcja: Chorwacja
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

W jed­nym bud­ynku miesz­kają sąsie­dzi, któ­rzy unik­ają si­ę nawz­ajem, bo żyj­ą inac­zej, wie­rzą w co inn­ego i poch­odzą z różn­ych mie­jsc. Prawdop­odobnie ni­gdy nie zamie­niliby ze so­bą ani sło­wa, gd­yby nie przyp­adek, któ­ry zbl­iży ich do sie­bie. Lo­sy bohat­erów spla­tają si­ę w ta­ki spos­ób, że zakwesti­onowaniu ule­gną najgłę­bsze przek­onania i uprze­dzenia dotyc­zące sta­tusu materi­alnego, orien­tacji seksu­alnej, narodo­wości i reli­gii.

Komentarze