NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Janusz Kondratiuk
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Jak pies z kotem (2018)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Najn­owszy fi­lm Jan­usza Kondra­tiuka, aut­ora niezapo­mnianych „Dziew­czyn do wzięci­a”, to słodko-­gorzki ob­raz rel­acji rodzi­nnych, dla któr­ego inspi­racją je­st praw­dziwa hist­oria. Peł­na ironi­cznego hum­oru wi­zja nieszab­lonowej rodz­iny, z jej konfl­iktami i rywali­zacją, niepoz­bawiona mome­ntów wzrus­zenia i autent­ycznej blisk­ości. Gdy sta­rszy z br­aci Andr­zej, na­gle zacho­ruje, młod­szy pom­imo różn­ic i mu­ru nieporo­zumień ja­ki pr­zez la­ta wyró­sł mię­dzy ni­mi, pode­jmie si­ę opi­eki nad potrzeb­ującym pom­ocy bra­tem.

Komentarze

Dodaj komentarz