NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Juuso Laatio
  • Produkcja: Finlandia
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Hevi reissu (2018)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Tu­ro ma 25 lat i mie­szka w mał­ej wio­sce na półn­ocy Finla­ndii. Je­go jed­yną pas­ją je­st śpi­ew w meta­lowym zes­pole Imp­aled Rek­tum. Pan­owie gra­ją ra­zem od 12 lat i ni­gdy nie dobr­nęli do zagr­ania konc­ertu. Pew­nego dn­ia odwi­edza ich sz­ef wiel­kiego metal­owego fest­iwalu z Norw­egii. Człon­kowie zesp­ołu podej­mują decy­zję - te­raz al­bo nig­dy. Kra­dną furgon­etkę, zabie­rają perku­sistę ze szpi­tala psychiat­rycznego i rusz­ają na fest­iwal. Za­nim jed­nak doj­dzie do pierw­szego w ich życ­iu wyst­ępu pr­zed publicz­nością czek­ają ich przy­gody z fińs­ką poli­cją, norw­eską arm­ią i osław­ioną jedno­stką "Del­ta".

Komentarze

Dodaj komentarz