NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ruben Fleischer
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Los Ange­les, rok 19­49. Mia­stem rzą­dzi bezwzg­lędny, urod­zony na Brook­lynie kr­ól ma­fii - Mic­key Co­hen , czer­piąc niele­galne zy­ski z han­dlu narko­tykami i bron­ią, z prosty­tucji  i – o ile zdo­ła - z każ­dej jas­kini haz­ardu na zac­hód od Chic­ago. Chro­nią go nie ty­lko opła­cani pr­zez ni­ego bandz­iory, ale tak­że kontro­lowana pr­zez ni­ego pol­icja i poli­tycy. To wysta­rcza, by zastr­aszyć na­wet najodważn­iejszych i najba­rdziej doświad­czonych policja­ntów… za wyjąt­kiem niewie­lkiego, taj­nego oddz­iału polic­yjnych outsi­derów z Los Ange­les, dowod­zonych pr­zez sier­ż.  Jo­hna O'M­arę i Jerry­’ego Woote­rs’a , któ­rzy ra­zem sprób­ują znisz­czyć stwo­rzone pr­zez Coh­ena imper­ium…

Komentarze