NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Nicole van Kilsdonk
  • Produkcja: Belgia
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

To­da mie­szka z ta­tą i bab­cią nad pieka­rnią. Je­st rado­sną i rezol­utną dziewc­zynką, któ­ra uwie­lbia poma­gać ta­cie pi­ec ch­leb i wymyś­lać na­zwy now­ych pysz­nych cias­tek. Pewn­ego  dn­ia wszy­stko si­ę zmie­nia: ta­ta To­dy mu­si iś­ć bro­nić kr­aj, a dzi­elna dziew­czynka sa­ma wyr­usza w peł­ną niesam­owitych przy­gód dro­gę, by odnal­eźć swo­ją mam­ę.

Komentarze