NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Lee Unkrich
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Boha­terem fi­lmu je­st Mig­uel. W je­go rodz­inie od poko­leń muz­yka je­st zaka­zana. Jed­nak Mig­uel mar­zy, by pójś­ć w śla­dy swo­jego ido­la, wiel­kiego muz­yka Ern­esta de la Cru­za. Zdespe­rowany ch­ce udowo­dnić świ­atu sw­ój tal­ent, a to – za spr­awą se­rii przedz­iwnych wyda­rzeń – dopro­wadzi go do niez­wykle kolo­rowej Kra­iny Umarł­ych. Po dro­dze spo­tyka uroc­zego osz­usta Hect­ora. Wspó­lnie sprób­ują rozwi­kłać tajem­nicę z przesz­łości rod­ziny Migue­la...

Komentarze