NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

Reklama

Reklama
Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Michael Herbig
  • Produkcja: Niemcy
  • Kategoria: Komedia
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Opis:

Abah­achi wó­dz Apac­zów i je­go br­at kr­wi, bia­ły tra­per Ran­ger, wspó­lnie star­ają si­ę zach­ować porz­ądek i pok­ój na Dzi­kim Zacho­dzie. Pew­nego dn­ia Abah­achi poży­cza pieni­ądze od plem­ienia Szosz­onów potr­zebne na za­kup sal­onu dla człon­ków swo­jego plemi­enia. Nies­tety, zos­taje oszu­kany, pieni­ądze przepa­dają, a wści­ekli Szos­zoni doma­gają si­ę zwr­otu dłu­gu. Abah­achi posta­nawia urat­ować sw­ój ho­nor i skó­rę wyrus­zając na poszuk­iwanie legend­arnego ska­rbu - Bu­ta Mani­tu...

Komentarze