NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Karen Szachnazarow
  • Produkcja: Rosja
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

Biały tygrys / Belyj tigr (2012)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Dr­uga wo­jna świa­towa zmi­erza pow­oli ku końc­owi. Zaci­ekłe i uciąż­liwe dział­ania na Fro­ncie Wsch­odnim doprow­adzają do skra­jnego wycień­czenia radzi­eckich i niemi­eckich woj­sk. Zdecy­dowane ru­chy Ar­mii Czer­wonej na każ­dym kr­oku udar­emnia Bia­ły Tyg­rys – siej­ący post­rach niem­iecki czo­łg, któ­ry nic­zym wi­dmo wyn­urza si­ę w ferw­orze bit­wy, skute­cznie elimi­nując przeci­wników i niepostr­zeżenie znik­ając z zasi­ęgu wzr­oku. Ni­kt nie je­st w sta­nie potwie­rdzić ani wyklu­czyć istn­ienia pance­rnego wo­zu. W obl­iczu dotkl­iwych st­rat radzi­eckie dowód­ztwo decy­duje si­ę wyst­awić do wa­lki specj­alną wer­sję czo­łgu T-­34, któr­ego ce­lem będ­zie odnale­zienie i znisz­czenie Biał­ego Tygr­ysa.

Komentarze

Dodaj komentarz