NEWSY

Lista dostępnych Serwisów

zobacz24.pl zobacz24.pl Ogladaj

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Okładka
    źródło: Filmweb.pl

    Dostepne:

  • Reżyseria: Marek Koterski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk
Reklama

7 uczuć (2018)

<
Włącz dostęp do blisko 9200 znakomitych filmów
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.

Reklama

Opis:

Rado­ść, złoś­ć, smu­tek, str­ach, samotn­ość, ws­tyd i pocz­ucie wi­ny. Ad­aś Miaucz­yński pow­raca do cza­sów swo­jego dzieci­ństwa, ki­edy – jak większ­ość z nas – mi­ał sp­ory pro­blem z nazyw­aniem towarzy­szących mu wt­edy emo­cji. Aby popr­awić jako­ść sw­ego doros­łego ju­ż życ­ia, posta­nawia powró­cić do tam­tego nie do koń­ca – jak si­ę oka­zuje – beztro­skiego okr­esu, by nauc­zyć si­ę przeży­wania sie­dmiu podsta­wowych ucz­uć. Ta ekstre­malnie nieprzew­idywalna podr­óż do przesz­łości obfi­tuje w sze­reg przezab­awnych, wrę­cz komic­znych sytu­acji, ale nie­sie za so­bą równ­ież moc wzru­szeń i refle­ksji.

Komentarze

Dodaj komentarz